Archiwum miesiąca: lipiec 2017


  Bielsko-Biała, dnia 18.07.2017 Imagination S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym dotyczącym zapewnienia noclegu dla personelu na targi Gamescom 2017 wyłoniona została oferta firmy: Trivium Travel Sp. z o.o. ADRES: ul. Myśliwska 68/404 30-718 Kraków Zaoferowany koszt noclegu: 23 698 PLN   Announcement of the result of tender procedure 9/2017 Bielsko-Biała, 18 July 2017 Imagination S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała would like to announce that the following offer was chosen for REQUEST FOR A […]

Ogłoszenie wyniku postępowania ofertowego numer 9/2017


Bielsko-Biała, dnia 12.07.2017 Imagination S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym dotyczącym wykonania zabudowy targowej na targi Gamescom 2017 8/2017 wyłoniło zwycięską ofertę złożoną przez:   VOXEL DISPLAY Sp. Z o.o. Ul. Lelewela 4 53-505 Wrocław   Koszt wykonania zabudowy wg złożonej oferty: 26850,9o PLN brutto.

Ogłoszenie wyniku postępowania ofertowego numer 8/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017 IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała składa zapytanie ofertowe dotyczące Zapewnienia noclegu dla personelu podczas targów Gamescom 2017 Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Wparcie IMGN w zakresie promocji wprowadzanych marek w obszarze gier komputerowych”. Projekt, realizowany przez IMAGINATION S.C. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU Oferta musi mieć formę pisemną, zawierać podpis osoby wystawiającej ofertę i być sporządzona […]

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienie noclegu podczas targów Gamescom 2017


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017 IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała składa zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania zabudowy targowej na targi Gamescom, mające miejsce w Kolonii (Niemcy) w okresie  22-26 sierpnia 2017. Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Wsparcie IMGN w zakresie promocji wprowadzanych marek w obszarze gier komputerowych”. Projekt, realizowany przez IMAGINATION S.C. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU Oferta musi mieć formę pisemną, […]

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zabudowy targowej na targi Gamescom 2017