Archiwum dnia: 04/07/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017 IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała składa zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania zabudowy targowej na targi Gamescom, mające miejsce w Kolonii (Niemcy) w okresie  22-26 sierpnia 2017. Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Wsparcie IMGN w zakresie promocji wprowadzanych marek w obszarze gier komputerowych”. Projekt, realizowany przez IMAGINATION S.C. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU Oferta musi mieć formę pisemną, […]

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zabudowy targowej na targi Gamescom 2017