Archiwum dnia: 07/07/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017 IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała składa zapytanie ofertowe dotyczące Zapewnienia noclegu dla personelu podczas targów Gamescom 2017 Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Wparcie IMGN w zakresie promocji wprowadzanych marek w obszarze gier komputerowych”. Projekt, realizowany przez IMAGINATION S.C. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU Oferta musi mieć formę pisemną, zawierać podpis osoby wystawiającej ofertę i być sporządzona […]

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienie noclegu podczas targów Gamescom 2017