Archiwum dnia: 28/02/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała składa zapytanie ofertowe dotyczące Wykonania zabudowy targowej na targi PAX East 2018 Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Wparcie IMGN w zakresie promocji wprowadzanych marek w obszarze gier komputerowych”. Projekt, realizowany przez IMAGINATION S.C. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU Oferta musi mieć formę pisemną, zawierać podpis osoby wystawiającej ofertę i być sporządzona […]

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zabudowy targowej na targi PAX East ...