Archiwum dnia: 05/05/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017 IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała składa zapytanie ofertowe dotyczące Zapewnienia noclegu dla personelu podczas misji gospodarczej na terenie USA Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Wparcie IMGN w zakresie promocji wprowadzanych marek w obszarze gier komputerowych”. Projekt, realizowany przez IMAGINATION S.C. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU Oferta musi mieć formę pisemną, zawierać podpis osoby wystawiającej ofertę i […]

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienie noclegu na misje gospodarczą w USA


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017 IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała składa zapytanie ofertowe dotyczące Zakup biletów lotniczych na misję gospodarczą do USA Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Wparcie IMGN w zakresie promocji wprowadzanych marek w obszarze gier komputerowych”. Projekt, realizowany przez IMAGINATION S.C. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU Oferta musi mieć formę pisemną, zawierać podpis osoby wystawiającej ofertę i być sporządzona […]

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu biletów lotniczych na misje gospodarczą w ...