Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego Nr 3/2018 dotyczącego zapewnienia noclegu dla personelu firmy podczas targów PAX East 2018


Bielsko-Biała 06-03-2018.

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego Nr 3/2018 dotyczącego zapewnienia noclegu dla personelu firmy podczas targów PAX East 2018, w ramach projektu „Wparcie IMGN w zakresie promocji wprowadzanych marek w obszarze gier komputerowych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Firma

IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała

Ul. 1 Maja 15
43-300 Bielsko – Biała
NIP: 547 211 96 27

Informuje o anulowaniu postępowania dotyczącego zapewnienia noclegu dla personelu firmy podczas targów PAX East 2018 opisanego w zapytaniu ofertowym nr 3/2018 z dnia 02-03-2018 roku. Przyczyną anulowania są błędy formalne zapytania ofertowego.

 

 

Bielsko-Biała 06-03-2018.

Cancellation of REQUEST FOR A PROPOSAL 3/2018 for accommodation for the personnel for the PAX East 2018 fair, which concerns the project: “Support for IMGN in the scope of promotion of the brands marketed in the area of computer games”. The project, executed by IMAGINATION S.C. will be co-financed with the funds of the Smart Growth Operational Programme, Sub-measure 3.3.3 Support for SMEs in the promotion of Polish product brands – Go to Brand.

Company

IMAGINATION S.C. Łukasz Kubiak, Bartosz Moskała

Ul. 1 Maja 15
43-300 Bielsko – Biała
NIP: 547 211 96 27

Would like to inform about cancellation of a REQUEST FOR A PROPOSAL 3/2018 for an accommodation for the personnel for the PAX East 2018 fair, from 02-03-2018. The reason for cancellation is formal error in the description of the object of the contract.